Cyfrowy zawrót głowy

REGULAMIN PROJEKTU

Nr: RPMA.10.02.00-14-4818/16

„Cyfrowy zawrót głowy”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobierz

 

Harmonogramy zajęć