Języki i komputery kluczem do kariery!

 

 

Języki i komputery kluczem do kariery!

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

 

 

 

Regulamin projektu

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Deklaracja uczestnictwa

Test diagnostyczny

Umowa uczestnictwa

Harmonogramy zajęć

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

Grupa VIII

Grupa IX

Grupa X

Grupa XI

Grupa XII

Grupa XIII

Grupa XIV

Grupa XV

Grupa XVI

Grupa XVII

Grupa XVIII